FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Zákazník: Statutární město Havířov
Práce: Přístavba a stavební opravy Základní školy V.Nezvala, Havířov-Město

Zákazník: Statutární město Havířov
Práce: Rekonstrukce terasy VÚH, Havířov Podlesí

Zákazník: OKD,a.s. Důl Darkov,Karviná Doly,č.p.2176
Práce: Oprava poškozené fasády na objektu čp.519 Stonava

Výběr z projektů realizovaných v letech 2006-2008


Zákazník: OKD,a.s. Důl Darkov,Karviná Doly,č.p.2176
Práce: Oprava poškozené fasády na objektu čp.519 Stonava


Zákazník: Hutní Projekt a.s. Frýdek Místek, tř. 28. října 1495
Práce: Přeložení potrubních řádů na provoze Koksovna Jan Šverma v Ostravě Mariánksých Horách


Zákazník: OKD,OKK a.s., Koksární 1112, 702 24 Ostrava Přívoz
Práce: Oprava fasády správní budovy OKD,OKK a.s. Ostrava Přívoz


Zákazník: OKD,OKK a.s., Koksární 1112, 702 24 Ostrava Přívoz
Práce: Položení nové PVC krytiny na středisku chemie provozu Koksovny Svoboda v Ostravě Přívoze


Zákazník: Ing. Petr Toman, Rodinná 20, 736 01 Havířov
Práce: Oprava odpadní kanalizace a následná výměna dlažby v koupelně v RD na ul.Rodinná 20, 736 01 Havířov


Zákazník: OKD, OKK a.s. Koksární 1112, Ostrava Přívoz
Práce: Vnitřní úpravy vč. maleb, nátěrů, zdravotechniky v koupelnách mužů na Koksovně Svoboda v Ostravě Přívoze


Zákazník: Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Práce: Oprava a zateplení výtahové šachty na domech č.p. 1601, 1602, 1605, 1606, 1607, v Rychvaldě


Zákazník: Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Práce: Oprava a zateplení výtahové šachty, oprava střechy na domě č.p. 1603 v Rychvaldě


Zákazník: OKD, OKK a.s. Koksární 1112, Ostrava Přívoz
Práce: Oprava prosklených stěn a oken elektrodílny, peletizace a turbokompresorovny


Zákazník: OKD,OKK a.s. Ostrava Přívoz, Koksární 1112
Práce: Oprava koupelen 2.NP na koksovně Jan Šverma v Ostravě Mar.Horách


Zákazník: AIREKO PLUS s.r.o. Ostrava
Práce: Modernizace odprášení třídíren III.etapa Koksovna Jan Šverma


Zákazník: OKD a.s. Důl Darkov, Karviná Doly
Práce: Oprava střechy pomocné rozvodny na závodě 2


Zákazník: OKD a.s. Důl Darkov, Karviná Doly
Práce: Oprava střech na čerpací stanici Špluchov


Zákazník: OKD, a.s. Důl ČSA, Karviná Doly
Práce: Oprava kanalizačního systému


Zákazník: TexColor Ostrava spol.s r.o.,Na hmýnici 33, Ostrava Přívoz
Práce: Zateplení fasády a opravy byt.domu Nerudova 703, Frýdlant nad Ostravicí


Zákazník: Bytový podnik Č.Těšín, Tovární 27, 737 31 Český Těšín
Práce: Statické zajištění budovy Kotelny Svibice 3


Zákazník: Město Rychvald, Orlovská 678,735 32 Rychvald
Práce: Stavební úpravy pohřebiště – 5. etapa


Zákazník: Koksovny Svoboda v Ostravě Přívoze
Práce: Oprava a nátěry bočních stěn,oprava dilatace v podlaze na uhelné službě provozu


Zákazník: TEVOS s.r.o., Horní Těrlicko 731
Práce: Oprava důlních škod na silnici III/4748. Stonava-Kateřinky a provedení terénních úprav podél silnice 47/48


Zákazník: VAPES CE s.r.o.,Stonavská 51/6, Horní Suchá
Práce: Stavební úpravy domů č.p.927-932,ul.Masarykova, Bohumín a Rekonstrukce elektroinstalace domů č.p. 927-932,ul. Masarykova, Bohumín


Zákazník: OKD,a.s. Důl ČSA,4s.armády č.p.1,Karviná Doly
Práce: Oprava střešní krytiny a šachetní budovy JAN


Zákazník: OKD,a.s. Důl ČSM, Stonava
Práce: Opravy důlních škod na rodinném domě č.p.6559 ve Stonavě


Zákazník: OKD.a.s.VOJ Zásobování, Gregorova 3, Ostrava 1
Práce: Kontrola a výměna okapů a okrajů střechy – Důl Darkov


Zákazník: OKD,a.s.Důl Darkov,Karviná Doly, č.p. 2179
Práce: Oprava střechy správní budovy na závodě 3,Dolu Darkov


Zákazník: OKD,OKK a.s. Koksární 1112,Ostrava Přívoz
Práce: Výměna oken a další nutné opravy v koupelnách na provozu Koksovny Svoboda


Zákazník: OKD,a.s.Důl Darkov, Karviná Doly č.p. 2179
Práce: Oprava izolace potrubí


Zákazník: OKD,OKK a.s. Koksární 1112,702 24 Ostrava Přívoz
Práce: Oprava prosklených stěn a oken drtírny


Zákazník: OKD, OKK a.s., Koksární ul.1112, 702 24 Ostrava Přívoz
Práce: Stavební opravy operativního charakteru na provozech Koksoven Svoboda v Ostravě – Přívoze a Jan Šverma v Ostravě – Mar. Horách


Zákazník: Michal Kurka, Petřvaldská 75/75, 736 01 Havířov Šumbark
Práce: Oprava střechy a zateplení rodinného domu, Petřvaldská 75, Havířov Šumbark


Zákazník: OKD,a.s. Důl ČSM, Stonava č.p.1077,Důlní škody s.r.o.
Práce: Zesílení nosných ocelových sloupů v objektu kuchyně v areálu bývalého NZ OKK ve Stonavě u Dolu ČSM Sever


Zákazník: OKD,OKK a.s. Ostrava Přívoz, Koksární 1112
Práce: Oprava prosklené stěny na schodišti v zadním traktu hlavních koupelen provozu Koksovny Svoboda I.etapa


Zákazník: OKD,OKK a.s., Koksární 1112, Ostrava Přívoz
Práce: Stavební opravy na 2.patře hlavních koupelen na provozu Koksovny Svoboda v Ostravě Přívoze


Zákazník: OKD, OKK, a.s., Koksární ul. 1112, Ostrava Přívoz
Práce: Demontáž a montáž rozvodů ústředního topení vč. příslušenství hlavních koupelen na provozu Koksovny Svoboda v Ostravě Přívoze


Zákazník: P.Šárková Ilona, Zátiší 1049, 735 14 Orlová Poruba
Práce: Zateplení fasády RD, odbourání a pokládka nové dlažby balkonu a teras, zhotovení hliníkových parapetů a balkon.žlabů


Zákazník: OKD,a.s., Důl Darkov, Karviná-Doly č.p. 2179
Práce: Oprava střechy budovy kalolisovny na Dole Darkov Karviná


Zákazník: OKD,a.s., Důl Darkov, Karviná-Doly č.p. 2179
Práce: Oprava hlušinového zásobníku č.1 na VO na Dole Darkov v Karviné


Zákazník: Ing. Petr Zuziak, Horní Těrlicko 769
Práce: Úprava střechy RD manž. Zuziakovi


Zákazník: Statutární město Havířov, Svornosti 2/86, Havířov Město
Práce: Stavební úprava vstupu MŠ Okružní 13/1208, Havířov-Šumbark


Zákazník: OKD,a.s., Důl ČSA Karviná – Doly, ul.Čs.armády čp.1
Práce: Oprava oplocení v prostoru za chladící věží a za HDV v areálu ČSA 3


Zákazník: OKD,OKK, a.s., Koksární ul.1112, 702 24 Ostrava Přívoz
Práce:Hloubení a betonáž jímky na středisku pecí na Koksovně Svoboda v Ostravě Přívoze

Zákazník: OKD,a.s., Důl Darkov, 735 06 Karviná-Doly, čp. 2179
Práce: Oprava těžní věže Mír 4 na Dole Darkov, závod 2


Zákazník: OKD,OKK, a.s., Koksární ul.1112, 702 24 Ostrava Přívoz
Práce: Stavební opravy a odstranění bezpečnostních závad na provoze Koksovny Jan Šverma

Zákazník: OKD,a.s., Důl Darkov, 735 06 Karviná doly, čp.2179
Práce: Oprava oplocení na závodě 3 Dolu Darkov v povrch.úpravě pozink., u skladovací plochy Tyrlíkovka


Zákazník: AIREKO Plus, s.r.o.,Nemocniční 14, 702 00 Ostrava 1
Práce: Bourací a stavební práce na OKD, OKK, a,s, svař. Boxy

Zákazník: OKD,OKK a.s. Koksární ul.1112, 702 24 Ostrava Přívoz
Práce: Oprava sociálního zařízení v koupelnách žen pro laboratoř v prostorách I.PP - OŘKJ, zajištění hygienických podmínek


Zákazník: OKD,a.s. Důl Darkov,Karviná Doly,č.p.2176
Práce: Oprava poškozené fasády na objektu čp.519 Stonava

Zákazník: OKD, OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Rekonstrukce kantýny na Koksovně Svoboda v Ostravě-Přívoze


Zákazník: OKD, OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Oprava rozmrazovací haly na provozu Koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze

Zákazník: CZ Bastav s.r.o., K.Sliwky 27/4, 733 01 Karviná 1
Práce: Využití části suterénu objektu ubytovacího střediska jako kancelářské prostory


Zákazník: OKD,OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Oprava přesýpací stanice MS1/MS4 a MS4/UN1

Zákazník: Městská realitní agentura, U Lesa 3a, 736 01 Havířov-Město
Práce: Oprava volného bytu 1+3, ul.Jarošova 1194/31B, Havířov-Šumbark


Zákazník: Hutní Projekt, a.s. Třída 28.října 1495, 738 01 Frýdek Místek
Práce: Modernizace KB č. 10 – OKD, OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava - Přívoz

Zákazník: Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov-Město
Práce: Plošná oprava chodníku na ulici U Nádraží, Havířov-Šumbark


Zákazník: OKD, a.s. Důl Darkov, Karviná-Doly
Práce: Úprava vrátnice na PZ, Důl Darkov, Karviná

Zákazník: OKD,OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Oprava kanalizace, podlahy a oprava oken na velínu 3 a 4 KB, KJŠ Ostrava

Zákazník: OKD,OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Oprava benzolky na Koksovně Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách

Zákazník: OKD,OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Oprava vodovodu, podhledy, obklady a malby velínu 3 a 4 KB, KJŠ Ostrava

Zákazník: OKD,OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Oprava oken,kanalizace a sprchoviště v budově údržby KJŠ V Ostravě-M.Horách

Zákazník: Městská realitní agentura, U Lesa 3a, 736 01 Havířov-Město
Práce: Oprava volného bytu 1+2,ul.Dukelská 681/5A, Havířov-Šumbark

Zákazník: OKD,OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112
Práce: Rekonstrukce koupelen KSv – I.NP